Nyheter

     

Aromaoljor

Aromaoljor   

Betydelsen av Yin och Yang vet de allra flesta. Den lilla svarta pricken i det vita fältet och tvärtom symboliserar att det inte finns något absolut eller inget. Allting har en del av sin egen motsats, som det kvinnliga i mannen och det manliga i kvinnan. Yin representerar månen och den mer dämpade sidan av den mänskliga naturen. Yang är solen och den ljusa stabila energiska sidan. Dessa två ytterligheter samspelar med varandra och det uppstår obalans om de inte får växelverka.

Yin och yang har verkat som vägledning i valet av sammansättningen av våra mycket omtyckta eteriska oljor.

Bla innehåller Energy och Harmony en mängd olika oljor med skilda eller motsatta egenskaper med varandra i en och samma produkt. Det resulterar i två mycket effektiva och kraftfulla produkter som gör det möjligt att hitta en olja som passar alla tillfällen.

     
 
0 artiklar, Totalt 0,00kr
  Kassan